Quy trình tiếp nhận trẻ

Quy trình nhập học và can thiệp trẻ tại trung tâm giáo dục đặc biệt Hoa Nhật Vàng được thực hiện theo các bước như sau

1: Kiểm tra, đánh giá đầu vào

Mọi trẻ được tiếp nhận vào học tại trung tâm cần được kiểm tra, đánh giá đầu vào để xác định đúng khả năng của trẻ, là cơ sở để được xếp đúng nhóm lớp hoặc được tư vấn tham gia hình thức can thiệp phù hợp nhất.

- Giáo viên, trị liệu viên sẽ tiếp xác với trẻ và phụ huynh trẻ để tiếp nhận thông tin về tình trang cụ thể mà trẻ đang gặp phải, các mong muốn của phụ huynh. 

- Tiếp nhận kết quả khám – test từ các cơ sở có chuyên môn. Đề nghị test lại nếu thấy cần thiết

- Thông báo đến phụ huynh chương trình học phù hợp với trẻ, thời gian và lộ trình học. Thông báo mức học phí và các quy định khác

2: Nhập học

Gia đình nhận Phiếu đăng ký nhập học, được hướng dẫn điền các thông tin cơ bản theo yêu cầu, ký các cam kết về quy định của trung tâm để trẻ có thể tham gia các hoạt động giáo dục phù hợp tại Trung tâm.

2: Trao đổi thông tin

Được tiến hành thường xuyên giữa Trung tâm và gia đình để cùng thống nhất các mục tiêu, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo phát huy cao nhất khả năng của trẻ. Hình thức: Phiếu trao đổi thông tin về trẻ hàng ngày hoặc hàng tuần được gửi cho phụ huynh, thư điện tử, các buổi gặp trao đổi thường kỳ.

3: Quá trình can thiệp và trị liệu giáo dục

Mỗi trẻ sẽ được thiết kế các chương trình/kế hoạch can thiệp với các giờ học và hoạt động phù hợp. Ngoài các giờ học theo chương trình trên lớp, mỗi trẻ sẽ được tham gia tối thiểu 30 phút tâm vận động mỗi ngày, mỗi tuần sẽ có 1 tiết hoạt động trải nghiệm cảm giác và 1 tiết hoạt động nghệ thuật, giúp trẻ phát triển toàn diện và khám phá các tiềm năng của bản thân.

4: Xét tốt nghiệp

Mọi trẻ đều được theo dõi sự tiến bộ trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục tại Trung tâm; sẽ được xét tốt nghiệp nếu đủ các điều kiện và sẽ được tư vấn tiếp tục tham gia các lớp học hoà nhập ở các cấp học cao hơn.

0987754956