Tin chuyên ngành

Thuốc là một công cụ khác trong việc điều trị trẻ mắc tự kỷ

Thuốc là một công cụ khác trong việc điều trị trẻ mắc tự kỷ

Bên cạnh các phương thức can thiệp cho trẻ tự kỷ, sử dụng thuốc là một công cụ khác trong việc điều trị dành cho trẻ mắc tự...

Khám phá >
Chiến lược trị liệu ban đầu không dùng thuốc cho trẻ tự kỷ

Chiến lược trị liệu ban đầu không dùng thuốc cho trẻ tự kỷ

Trước bắt đầu một loại trị liệu nào về hành vi, cảm xúc ở trẻ tự kỷ, cần xem xét các liên quan đến sức khỏe của trẻ....

Khám phá >
Chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

Chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về riêng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường...

Khám phá >
Trẻ tự kỷ cần được chăm sóc từ cộng đồng đến gia đình

Trẻ tự kỷ cần được chăm sóc từ cộng đồng đến gia đình

Việc nâng cao nhận thức của gia đình có con mắc hội chứng tự kỷ và cộng đồng về những người mắc tự kỷ là rất quan trọng, để...

Khám phá >
Công bố nghiên cứu khoa học về điều trị tự kỷ của Vinmec

Công bố nghiên cứu khoa học về điều trị tự kỷ của Vinmec

Tạp chí khoa học STEM CELLS Translational Medicine vừa công bố nghiên cứu ghép tế bào gốc tự thân kết hợp với giáo dục can thiệp...

Khám phá >
Trị liệu cho trẻ tự kỷ thế nào trong thời điểm dịch bệnh

Trị liệu cho trẻ tự kỷ thế nào trong thời điểm dịch bệnh

Trong bối cảnh nghỉ dịch COVID-19, trẻ tự kỷ không đến các trung tâm thì việc không được can thiệp liên tục ảnh hưởng lớn đến...

Khám phá >

0987754956